Tájékoztató házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről!

TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a 2023-as évben településünkön

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS kerül bevezetésre!

A DTKH Nonprofit Kft. a tavalyi évhez hasonlóan háztartásonként 8 db ingyenes zsákot biztosít, mely 2023. március 27.-e után a Polgármesteri Hivatalban átvehető. További mennyiség ugyan itt vásárolható 190 Ft-os áron.

A zöldhulladék kihelyezhető:

  • DTKH logós zöld színű biológiailag lebomló zsákban
  • az ágnyesedék max. 100 cm hosszú, kötegekbe összekötve, alkalmanként maximun 0,5 m3 mennyiségben.

Begyűjtés módja: áprilistól novemberig havi egyszer történik elszállítás, a pontos dátumokról később tájékoztatjuk önöket.

A gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zöldhulladékot a DTKH Nonprofit Kft.-nek nem áll módjában elszállítani!

Tájékoztatónk megküldésének időpontjától kezdve a korábbi gyűjtőpontokon (Ady E. utca, Szent István utca)  kérem, ne helyezzenek el zöldhulladékot. A gyűjtőpontokon az üveg elhelyezésére a konténerek maradnak.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a gyűjtőpontokhoz térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre és az üvegen kívüli más hulladék elhelyezése feljelentést von maga után.

Továbbra is lehetőség van az ágnyesedékek, gallyak ledarálására, ez ügyben további információ a Polgármesteri Hivatalban kérhető!

2023.március 20.

 

Kurisné Nagy Bernadett

polgármester s.k.